Zamówienia publiczne poniżej 14.000 euro
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 14 OOO EURO

Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Autostrada kompetencji i umiejętności" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na usługę transportową:
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.autostrada.znin.pl
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro - pobierz

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 14 OOO EURO

Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Autostrada kompetencji i umiejętności" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na usługę szkoleniową w zakresie prowadzenia zajęć pozaszkolnych "Organizacja usług cateringowych i kelnerskich":
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.autostrada.znin.pl
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro - pobierz

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 14 OOO EURO

Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Autostrada kompetencji i umiejętności" realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na usługę transportową:
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.autostrada.znin.pl
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro - pobierz

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 14 OOO EURO

Starostwo Powiatowe w Żninie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Autostrada kompetencji i umiejętności” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wszczęto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie wewnętrznej procedury na usługę szkoleniową w zakresie prowadzenia zajęć pozaszkolnych „Stosowanie kombajnów w rolnictwie”:
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.autostrada.znin.pl
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro - pobierz