Harmonogramy zajęć1. Język polski w ZSE-H w Żninie - pobierz
2. Język angielski w ZSP w Gąsawie - pobierz
3. Język niemiecki w ZSP w Gąsawie - pobierz
4. Język niemiecki w ZSP w Łabiszynie - pobierz
5. Matematyczny omnibus w ZSE-H w Żninie - pobierz
6. Matematyczny omnibus w ZSP w Gąsawie - pobierz
7. Matematyczny omnibus w ZSP w Żninie - pobierz
8. Plan lekcji klasy I Technikum ŻiUG - pobierz
9. Przedsiębiorczość w ZSP w Janowicu Wlkp. - pobierz
10. Przedsiębiorczość w ZSP w Żninie - pobierz
11. Tajniki kasy fiskalnej w ZSS w Żninie - pobierz
12. Zastosowanie techn. inf. w księgowości w ZSE-H w Żninie - pobierz
13. Praktyczna nauka pracy na obrabiarkach w ZSS w Żninie - pobierz
13. Stosowanie kombajnów w rolnictwie w ZSP w Gąsawie - pobierz
14. Matematyczny omnibus w ZSP w Piechinie - pobierz
15. Organizacja usług cateringowych i kelnerskich w ZSP w Gąsawie - pobierz
16. Organizacja usług cateringowych i kelnerskich w ZSP w Żninie - pobierz
17. Doradca zawodowy w ZSS w Żninie - pobierz
18. Spawacz zawodowiec w ZSS w Żninie - pobierz
19. Zastosowanie technologii inf. w księgowości w ZSE-H w Żninie - aneks luty - pobierz


Harmonogramy praktyk


1. Harmonogram praktyk - pobierz