Dokumenty rekrutacyjne


1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz
2. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz
3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz
4. Wniosek zgłoszeniowy - pobierz
5. Zaświadczenie o statusie ucznia szkoły zawodowej - pobierz
6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - pobierz